top of page

(שבתאי מנשה (שמשון

נולד בבגדאד בשנת 1928.
הצטרף לתנועת החלוץ, חבר בזרוע ההגנה, בה מלא תפקיד של מדריך ג'ודו וסכין, סגן מפקד אזור.
בשנת 1949 עלה דרך פרס.
למד בבית הספר הטכני של חיל האוויר, בעל רשיון FAA אמריקאי למנועים ומטוסים, ורשיון תעופה אזרחית ישראלי למנועים ומטוסים ובדיקות להורסות.
בשנים 1955 - 1993 עבד בתעשייה האווירית כראש ענף תהליכים במפעל מנועים בחטיבת בדק מטוסים.

(שבתאי מנשה (שמשון
bottom of page