top of page

(שבת יעקב (איתן

נולד בשנת 1923.

היה חבר בתנועה ומדריך עזרה ראשונה ב"שורה" בסניף חיפה (בצרה).
עלה לארץ בשנת 1950 דרך פרס.
השכלתו תיכונית.

עבד כעוזר למפקח על הגבייה במוסד לביטוח לאומי בנתניה.
 

(שבת יעקב (איתן
bottom of page