top of page

(שהרבאני אדוארד (משכיל

נולד בשנת 1920.
היה חבר בתנועה, מדריך ומפקד אחראי ב"שורה" בסניף תל-אביב (בגדאד).
היה פעיל במבצע עזרא ונחמיה ונציג הקהילה בשדה התעופה.
עלה לארץ בשנת 1951 במבצע עזרא ונחמיה.
בוגר אוניברסיטה במדעי המדינה.
בארץ היה עוזר לממונה אזורי במס קנייה במשרד האוצר.

(שהרבאני אדוארד (משכיל
bottom of page