top of page

(שוחט יהודה (יואל

נולד בבגדאד בשנת 1927.
בעיראק סיים סמינר ב', הדריך נוער, מזכיר תנועת החלוץ הצעיר ומרכז ועדת הארגון שלה.
מפקד אזור בזרוע ההגנה.
בשנת 1947 עלה ארצה במשאית לאחר שני ניסיונות שכשלו.
למד חקלאות, והיה מנהל אזור, אחראי על המגזר הערבי.

(שוחט יהודה (יואל
bottom of page