top of page

(שמי ניסים (אבנר

נולד בבגדאד בשנת 1928.
בשנת 1947 הצטרף לתנועת החלוץ בזרוע ההגנה, היה מדריך עזרה ראשונה.
במסגרת מבצע עזרא ונחמיה עבד בבית הכנסת מסעודה שמטוב, עזר לעולים במתן זריקות במקרה הצורך וכן ליווה עולים לשדה התעופה לקראת עלייתם ארצה.
בשנת 1951 עלה ארצה.
עבד בחברת החשמל כמנהל מדור חשבונות ותקציבים.

(שמי ניסים (אבנר
bottom of page