top of page

(שמש ציון (צבי

נולד בכרכוך בשנת 1927.
סייע לאביו בעבודת צורפות.
בוגר סמינר מדריכים.
הצטרך לזרוע ההגנה, הדריך קבוצות.
החזיק סליק נשק בביתו.
בשנת 1949 עלה דרך כרכוך - פרס.
הצטרף לקיבוץ בית העמק לפני גיוסו לצבא.
עבד בהנהלת חשבונות.

(שמש ציון (צבי
bottom of page