top of page

(שרון (שהרבאני) אלי (שמשון

נולד בבגדאד בשנת 1926.
בוגר סמינר ב', הדריך קבוצות מבוגרים.
חבר ועדת ארגון, ספריה וספורט.
פעל להקמת סניף תנועת החלוץ בכרכוך.
הצטרף לזרוע ההגנה בה היה מדריך נשק ומפקד אזור.
אכסן בביתו חברים בדרכם לעליה.
בשנת 1947 עלה במשאית דרך ירדן.
הצטרף לקיבוץ שדה נחום.

למד משפטים ומלא תפקידים: שופט נוער, סגן נשיא בית המשפט לנוער, יו"ר ועדת שחרורים של אסירים.
יקיר עיריית חולון.

(שרון (שהרבאני) אלי (שמשון
bottom of page