30.5.2019

שני עשורים וקצת מפרידות בין שתי נסיעות באוטובוס העץ!

זכרון ילדות – דוד כרכוכלי

השמיני בפברואר 1963 החל כיום לימודים רגיל בבית הספר היסודי ע"ש מנחם דניאל במשכנה הישן באזור אלסנכ בבגדד.

אז מחנכת הכיתה נכנסה בבהלה לכיתה וזרזה את כולם לצאת לרחבת בית הספר, בהשגחתה הצמודה של מנ...

Please reload

Recommended
Recent Posts

June 4, 2020

Please reload

Archives