כתב העת של מרכז מורשת יהדות בבל 

 Nehardea Journal